Slyšela jsem, že od července 2001 je nějaká změna v očkování, je to pravda? – APATYKÁŘ®
Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaPODCASTOVÝ TIP
Mgr. Ľuboš Doršic

Projekt individuálního dávkování léčiv pro pacienty 2.

Druhá část rozhovoru s Mgr. Ľubošem Doršicem, hlavním farmaceutem sítě nemocnic a poliklinik Svet Zdravia a ProCare, o inovativním projektu individuálního dávkování léčiv v nemocnici ve slovenských Michalovcích.

…pro ty, kteří na informace nechtějí čekat!

apaNA CO SE PTÁTE (NEJEN) V LÉKÁRNÁCH…
V této části uveřejňujeme odpovědi na Vaše nejčastější dotazy zasílané do našeho portálu, jakož i dotazy pacientů a návštěvníků lékáren.

Slyšela jsem, že od července 2001 je nějaká změna v očkování, je to pravda?

Vloženo: 28.08.2002, 21:06 | Čteno: 10371×

Od ledna roku 2001 vstoupila v platnost nová vyhláška o očkování proti infekčním nemocem, 439/2000 Sb. V jejím znění se přesněji definují pojmy pravidelného, mimořádného a zvláštního očkování. Významným přínosem je zařazení očkování proti nákazám způsobeným Haemophilus influenzae typu b a očkování proti virové hepatitidě typu B mezi pravidelná očkování.

Očkování proti tuberkulóze

V nové vyhlášce se přesněji definují podmínky, kdy očkovat či přeočkovávat proti tuberkulóze. Významným upozorněním je, že se děti přečkovávají tehdy, kdy jsou ostatní základní očkování dokončena (tj. očkování DTP a MMR vakcínou, OPV, Hib a HepB). Toto ustanovení umožňuje provádět očkování proti TBC ve věku od 2 let (zhruba po 22. měsíci života) do 3 let, pokud tuberkulínový test byl negativní.

Očkování proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli a Hib

Očkování trivakcínou DTP se podle nové vyhlášky provádí pohodlněji, neboť upravuje délku intervalu mezi prvními třemi dávkami na 1 až 2 měsíce. Přeočkování proti tetanu lze nyní provádět po každých 10 až 15 letech, což plně odpovídá výsledkům dlouhodobých studií týkajících se sledování imunity vůči tetanu získané očkováním, který byly prováděny v různých zemí po celém světě. Rovněž základní očkování monovakcínou vůči tetanu se touto vyhláškou upravuje: druhá dávka se podává po 6 týdnech a třetí po 6 měsících po podání druhé dávky. I když toto schéma očkování zajišťuje vyšší hladiny tetanických protilátek s dlouhodobějším působením než tomu bylo u předešlého schématu (tři dávky podané v časovém intervalu jednoho měsíce), je třeba dbát na dodržení časových intervalů a v praxi uhlídat podání třetí dávky. Mírnou nevýhodou tohoto očkování je jeho časová náročnost, neboť více než 90% sérokonverze je dosažena až po podání 3. dávky, tj. až po zhruba 9 měsících po zahájení očkování (původní schéma zajistilo vysokou sérokonverzi již po 4 měsících).

Úplně nově tato vyhláška zařazuje očkování vůči invazivním onemocněním vyvolaným bakterií Haemophilus influenzae typu b. Schéma očkování je totožné s očkováním DTP trivakcínou, čili je možné očkovat simultánně, tj. podávat monovakcínu vůči Hib jinou injekční stříkačkou a injekční jehlou do jiného místa vpichu než byla podána trivakcína DTP, nebo lze očkovat kombinovanou vakcínou, např. vakcínou TETRACT-HIB. Podávání kombinované vakcíny je pro dítě určitě méně traumatizující.

Očkování proti dětské přenosné obrně

Touto vyhláškou se přesněji definuje kampaňovité celoplošné očkování prováděné v březnu a v květnu a přitom se zachovávají časové intervaly očkování shodné s ustanovením v minulé vyhlášce 48/1991. Zahájení očkování se provádí od 10. týdne věku, nebo-li v březnu u dětí narozených v předešlém roce, a druhá dávka se podává od 18. týdne věku, nebo-li v květnu u dětí narozených v předešlém roce. V této vyhlášce se dále specifikuje podávání poslední dávky ve 13. roce, která se aplikuje v květnu.

Očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám

Nová vyhláška 439/2000 toto očkování nemění.

Očkování proti virové hepatitidě typu B

Nová vyhláška zařazuje očkování proti virové hepatitidě typu B mezi pravidelná očkování. V prvním odstavci se uvádí očkování 2 až 3 dávkami podle příbalové informace. Základní očkování představují vždy 3 dávky vakcíny (týká se všech celosvětově dostupných vakcín). Pouze v některých případech a u některých vakcín se následně doporučuje provádět přeočkování jednou či více dávkami (např. u zrychleného schématu očkování, jako u novorozenců či u osob cestujících do oblastí s vysokým výskytem infekce, nebo u očkování hemodialyzovaných a imunodeficitních pacientů).

Očkování se stává pravidelné pro děti mladší 13 let a dále pro osoby, které mají být zařazeny do pravidelných dialyzačních programů, pro osoby nově přijaté do ústavů sociální péče (s výjimkou domovů důchodců a domovů - pensionů pro důchodce), pro osoby, které měly pohlavní kontakt s osobou infikovanou virovou hepatitidou B nebo s nosičem HBsAg, a pro osoby žijící ve společné domácnosti s osobami s onemocněním virovou hepatitidou B nebo nosičstvím HBsAg. Navíc nová vyhláška zahrnuje do pravidelného očkování rovněž osoby, které se poranily o injekční jehlu a u nichž hrozí riziko možné infekce virovou hepatitidou typu B.

Očkování proti chřipce a pneumokokovým nákazám

Kromě osob trpících chronickými nespecifickými onemocněními dýchacích cest, chronickým onemocněním srdce, cév a ledvin nebo diabetem, které se již očkovaly dříve podle vyhlášky 48/1991, se tato skupina rozšiřuje i o osoby umístěné v léčebnách pro dlouhodobě nemocné, domovech důchodců a domovech - pensionech pro důchodce.

Nově je tato celá shora vyjmenovaná skupina zahrnuta do pravidelného očkování také vůči nákazám vyvolaným Streptokokem pneumoniae.

Očkování proti virové hepatitidě typu A

V této vyhlášce je zakotven odstavec, který vymezuje pravidelné očkování vůči virové hepatitidě typu A u těch osob, které se neprofesionálně poranily injekční jehlou.

Zvláštní očkování

Ve vyhlášce 439/2000 se přesně definují skupiny osob, které podléhají tzv. zvláštnímu očkování. Jedná se zejména o osoby, které bývají vystaveny zvýšenému riziku infekčního onemocnění při výkonu povolání. Mezi zvláštní očkování jsou zde zařazena: očkování proti vzteklině, chřipce, pneumokokovým nákazám, meningokokovým nákazám a virové hepatitidě typu B. Škoda jen, že zde není uvedeno také očkování vůči virové hepatitidě typu A.

Další významné změny

a) V nové vyhlášce je vymezeno provádění simultánního očkování, tj. podávání dvou vakcín současně. V případě, že není uvedeno v příbalové informaci jinak, vakcína se podává po 1 měsíci po podání živé vakcíny, po 14 dnech po podání neživé vakcíny a po 2 měsících po podání vakcíny proti tuberkulóze, zhojí-li se předchozí prvotní reakce po očkování.

b) V případě, že prokázané trvalé kontraindikace neumožní dítě očkovat tradiční DTP vakcínou, je možné provést pravidelné očkování acelulární DTP vakcínou (tj. vakcína s acelulární vakcinační složkou vůči dávivému kašli).

c) V případě, že prokázané trvalé kontraindikace neumožní dítě očkovat OPV vakcínou (perorální vakcínou se živými viry dětské přenosné obrny), lze pravidelné očkování provádět s inaktivovanou vakcínou IPV.

Přehled kompletního pravidelného očkování najdete zde.

Tento příspěvek byl připraven ve spolupráci se serverem Vakcíny.net, na kterém nalezenete nejaktuálnější informace o tom, jaké očkování se v daném věku vyžaduje či doporučuje.

Autor: RNDr. Marek Petráš
apaPODCAST

Podcastový tip

Doc. MUDr. Leoš Heger, CSc.

Lékárenství z pohledu min...

Doc. MUDr. Leoš Heger, CS...

Prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D.

Tématický týden - 40. výr...

Prof. RNDr. Milan Pour, P...

Doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.

Specializace studia farma...

Doc. PharmDr. Tomáš Šimůn...

PharmDr. Martina Chytilová

Příprava parenterální výž...

PharmDr. Martina Chytilov...

RNDr. Marek Petráš

Očkování proti klíšťové e...

RNDr. Marek Petráš

Živý záznam akce

2. Tématický den - Týden ...

Živý záznam akce

Lukáš Dušek

Student Exchange Programm...

Lukáš Dušek

David Čechlovský

Student Exchange Programm...

David Čechlovský

Barbara Škodová

Miss Univerzity Karlovy 2...

Barbara Škodová

Mgr. Filip Vrubel

Plánované změny ministers...

Mgr. Filip Vrubel


ISSN 1214-0252 | Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace: ověřit.